Onderdeel van het invoeren is het inscannen van relevante documenten. Omdat het hier om een tijdelijke opdracht gaat, bestaat er geen mogelijkheid om na 1 juni... Van de Rechtspraak - Wed, 29 Nov...

Lees verder...