Klantmanager Inkomen – Daan – Utrecht

  • Utrecht

JobID=f.0.07

Als klantmanager inkomen ben je verantwoordelijk voor het rechtmatig verstrekken van uitkeringen en vergoedingen en het uitvoeren van rechtmatigheidsonderzoek onder klanten. Je bent belast met de uitvoering van wet- en regelgeving op het terrein van gemeentelijke sociale zekerheid en heeft te maken met diverse doelgroepen, leeftijden, culturele achtergronden en/of sociale problematiek.

De werkzaamheden bestaan o.a. uit

  • aannemen, registreren en beoordelen van aanvragen op volledigheid voor o.a. levensonderhoud, (bijzondere) bijstand, IOAW en minimaregelingen;
  • verzorgen van informatiebijeenkomsten “Rechten en Plichten” voor (potentiële) cliënten;
  • uitvoeren van werkzaamheden voor klanten in het kader van toepassing regelgeving;
  • beoordelen van aanvragen in het kader van herleving uitkering, bijzondere bijstand (complex en eenvoudig) en minimaregelingen in het kader van integrale vraagbenadering vanuit het sociale domein binnen een complexere context;
  • leveren van bijdragen aan het verbeteren van processen en procedures

Lees hier meer…

Deel deze vacature: